Missie, visie, kernwaarden en pijlers

Missie

Onze missie is het zorgen voor een veilige, aangename en respectvolle omgeving op scholen door middel van interactieve sociale vaardigheidstrainingen.

Visie

Onze visie is dat men zo vroeg mogelijk moet beginnen met het aanleren van sociale vaardigheden. je kunt daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Jong geleerd is oud gedaan. Zo krijgen kinderen op jongere leeftijd al meer zelfvertrouwen mee en kunnen zij zich goed handhaven in een multiculturele omgeving. Iets echt leren, doe je alleen als je er plezier in hebt. Omdat onze lessen zo leuk zijn opgezet, is plezier gegarandeerd. En als je iets leert met plezier, dan steek je er veel meer van op!

Hierdoor kunnen we ook eventuele toekomstige maatschappelijke problemen voorkomen of verminderd worden. Denk bijvoorbeeld aan sociale problemen als pesten, conflicten, uitsluiting of meeloopgedrag.

Bovendien kunnen wij hiermee op de lange termijn een bijdrage leveren aan het voorkomen van slechte schoolprestaties, het voorkomen van vroegtijdige schoolverlating, het terugdringen van jeugdwerkloosheid en het verminderen van jeugddelinquentie.

De 4 kernwaarden van Fatzoen

De kernwaarden zijn de waarden waar stichting Fatzoen voor staat zijn:

  1. Sociale vaardigheden
  2. Plezier
  3. Zelfvertrouwen
  4. Multicultureel

Wij verzorgen trainingen om sociale vaardigheden, op een interactieve en daardoor plezierige manier. Sociale vaardig zijn verbetert ons zelfvertrouwen en draagt bij aan een aangename multiculturele maatschappij.

Pijlers

Alle trainingen zijn gebaseerd of the volgende 6 pijlers:

  1. communicatie
  2. samenwerken
  3. etiquette
  4. respect
  5. verantwoordelijkheid
  6. be social in media